Profil spoločnosti


Architektonický a projekčný ateliér marcoop ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR s.r.o. bol založený v roku 1991.

Firma zabezpečuje kompletný projektový servis: od architektonických návrhov, cez projektovanie, riadenie a koordináciu projektov, inžiniersko – schvaľovací proces, autorský dozor až po kolaudáciu.

V poslednom období firma zabezpečuje na vybrané stavby komplexný projektový a inžiniersky servis, vráatane zabezpečenia investorskej činnosti (zastupovanie investora) a koordináciu projektu a realizácie s dodávateľom a stvebným úradom, až po preberacie konanie, resp. kolaudáciu podľa dohodnutých cieľov (investičný náklad, kvalita prevedených prác).

Projektová príprava je zabezpečovaná digitálne (software Nemetschek) tímom vlastných architektov a stavebných inžinierov, resp. špecializované profesie sú zabezpečované samostatnými špecializovanými skupinami vrámci dlhoročnej spolupráce.

V priebehu viac ako 18-ročnej tvorivej činnosti kolektív firmy marcoop vyprojektoval desiatky stavieb a podieľal sa na mnohých úspešných realizáciách stavebných diel.


Konatelia


Ing. arch. Tibor Gombarček
- Fakulta architektúry SVŠT Bratislava 1983

Ing. arch. Ivan Trylč
- Fakulta architektúry SVŠT Bratislava 1986