Požiarna stanica Senec


Rozsah:
- štúdia
- projekt pre územné rozhodnutie
- projekt pre stavebné povolenie
- realizačný projekt
- projekt interiéru

Investičný náklad:
86,4mil.Sk

Realizácia:
6/2005 - 10/2006

Požiarna stanica Senec Požiarna stanica Senec Požiarna stanica Senec Požiarna stanica Senec Požiarna stanica Senec Požiarna stanica Senec Požiarna stanica Senec Požiarna stanica Senec Požiarna stanica Senec Požiarna stanica Senec Požiarna stanica Senec